Speltherapie - De Rotonde

Welkom

Kinderen kunnen soms wat vastlopen in hun ontwikkeling, ze komen niet verder en blijven maar rondjes draaien…net als op een rotonde. Speltherapie kan helpen bij het maken van andere keuzes! Zijn er na het lezen op deze website nog vragen overgebleven of u vraagt zich af of speltherapie wat voor uw kind/leerling is: bel of mail!

Wat is speltherapie?

Speltherapie is een methode om kinderen te helpen bij problemen op sociaal of emotioneel gebied of bij gedragsproblemen. Spel is de taal van kinderen. Wat zij niet kunnen vertellen in woorden, laten ze vaak wel in hun spel zien. Zo uiten en benoemen ze hun gevoelens en worden belevenissen en ervaringen uitgespeeld en verwerkt. Speltherapeuten maken op methodische wijze gebruik van de kracht van spel.

De basis van speltherapie wordt gevormd door persoonsgericht werken vanuit echtheid, empathie en onvoorwaardelijke acceptatie. Uitgangspunt hierbij is dat het kind met materialen en spelvormen, die hij zelf kiest, aangeeft wat hem bezighoudt.

De speltherapeut speelt met het kind mee. Ze verwoordt en benoemt wat er in het spel gebeurt. Ze gebruikt allerlei interventies in het spel om het kind te helpen zijn “wereld weer op orde te krijgen”. Zo biedt de speltherapeut het kind gelegenheid tot het beleven van nieuwe ervaringen en helpt hem emotioneel en cognitief nieuwe inzichten te verwerven.