Speltherapie - De Rotonde

Algemeen

Algemeen

FVB:

Ik ben lid van de FVB. Dit staat voor Federatie vaktherapeutische beroepen.  Ik handel volgens de richtlijnen van de beroepscode van de FVB. Speltherapie is 1 van de 7 vak- therapieën die deel uit maken van de FVB. Informatie over de beroepsvereniging kunt u vinden op https://fvb.vaktherapie.nl. Mijn FVB nummer is: 108382

Kamer van koophandel:

Praktijk voor speltherapie De Rotonde is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 58482709

Contractpartners:

Praktijk voor speltherapie De Rotonde heeft een contract met de RIGG om jeugdzorg te verlenen aan jeugdigden in de gemeente Groningen. Hiernaast valt Praktijk voor speltherapie De Rotonde onder Zorgkracht 12. Zie ook de website: www.zorgkracht12.nl of www.dekrachtvanklein.nl

Privacyregeling:

Door op de privacyverklaring te klikken leest u mijn beleid ten aanzien van uw privacy.

Klachtenregeling:

Bij eventuele klachten dit graag eerst bespreken met mij. Wanneer dit niet voldoende is kunt u in de klachtenregeling verder lezen hoe te handelen.

Algemene voorwaarden:

Verdere informatie over de therapie zijn te vinden onder Algemene voorwaarden.

Beroepscode

Privacyverklaring

Algemene voorwaarden

Klachtenregeling