Speltherapie - De Rotonde

Algemeen

Algemeen

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten (NVVS). Ik handel volgens de richtlijnen van de beroepscode van de Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten. De NVVS is aangesloten bij de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen). Ik ben geregistreerd als vaktherapeut bij de SRVB (www.srvb.nl)

De beroepscode en de klachtenregeling van de NVVS zijn te vinden om te site van de NVVS. Bij eventuele klachten dit graag eerst bespreken met mij. Wanneer dit niet voldoende is kun je een beroep doen op de klachtencommissie van de NVVS. Zie www.speltherapie.net.
Ik heb een contract met de RIGG gesloten. Zorgaanbieders bij de RIGG mogen hulp verlenen aan de 23 Groninger gemeenten.
Ik heb een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten en voor de WKKGZ ben ik aangesloten bij het NIBIG.
Als ik ziek ben, wordt de behandeling verplaatst.

Informatie van derden aan de therapeut worden altijd gegeven met instemming van ouders. Informatie over de speltherapie aan derden worden uitsluitend gegeven met instemming van ouders.

Informatie over de beroepsvereniging kunt u vinden op www.speltherapie.net

Uw Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht.