Speltherapie - De Rotonde

Vergoedingen

Speltherapie valt niet onder de wet BIG, waardoor het niet in de basisverzekering is opgenomen.

De spelkamer is aangesloten bij de beroepsvereniging voor speltherapeuten (NVVS) en het RBCZ (voorheen RBNG), een voorwaarde voor veel zorgverzekeraars om vanuit het aanvullend pakket tegemoet te komen in de kosten. Speltherapie valt onder de noemer psychologische zorg of psychosociale zorg (voor 2015 nog onder de noemer alternatieve geneeswijzen).

Informeert u zelf of en hoe uw zorgverzekeraar de behandelingen vergoedt. Uw verzekeraar zal vragen om de onderstaande gegevens:

Beroepsregistratie NVVS: K-13078

AGB-code praktijk: 90-(0)57811

AGB-code persoonlijk: 90-049394

RBCZ Licentienummer: 209185R

 

Klik hier voor een overzicht van de vergoedende verzekeraars. Op zorgwijzer.nl staat een lijst die actueel is……….

Voor kinderen waarbij een diagnose vanuit de DSM IV is vastgesteld, bestaat de mogelijkheid om een PGB aan te vragen. Ouders kunnen met dit persoonsgebonden budget zelf zorg en begeleiding inkopen. Zij zijn echter zelf verantwoordelijk op welke wijze zij het geld besteden. Of een kind voor een PGB in aanmerking komt en de hoogte daarvan wordt beoordeeld door het Centraal Orgaan Zorg (CIZ) In 2015 gaat de zorg voor de jeugd naar de gemeenten. Ook hier kunt u een aanvraag indienen.

Indien de kosten voor de therapie om een of andere reden een probleem vormen dan kan hierover worden gesproken hoe dit op te lossen. Ofwel een maximum bedrag voor de totale therapie af te spreken ofwel de betaling te spreiden. U hoeft niet te schromen hiervoor met een vraag of voorstel te komen