Speltherapie - De Rotonde

Verloop van de therapie

Aanmelding speltherapie: Een kind kan telefonisch of per mail worden aangemeld door de ouders, leerkracht of zorgverlener. In het telefoongesprek wordt gevraagd wat van de problematiek te vertellen zodat een eerste inschatting gemaakt kan worden of speltherapie geschikt is. Ook wordt er gevraagd een intake- vragenlijst voorafgaand aan de intake in te vullen.

Intakegesprek: Een intakegesprek vindt plaats met de ouders/verzorgers. Als er informatie op papier beschikbaar is is het goed om dit tijdens de intake mee te nemen of vooraf op te sturen.

Observatiefase: De observatiefase bestaat meestal uit 3 tot 6 spelsessies met een kind. Na de observatie wordt een behandelplan geschreven met de doelen voor de therapie. Dan wordt ook gekeken of speltherapie helpend kan zijn voor het kind of dat er een andere vorm van hulpverlening nodig is. In een (telefoon)gesprek met ouders wordt het verslag besproken en besloten of de speltherapie voortgang zal hebben.

Therapiefase: In de beginfase van de therapie wordt er een therapeutische relatie opgebouwd. Als het kind voldoende veiligheid ervaart zal het voor hem/haar belangrijke thema’s uit gaan spelen. Het kind komt toe aan verwerking van ervaringen en zal nieuw gedrag gaan uitproberen/ontwikkelen. In de eindfase zijn de doelen bereikt en kan de therapie afgerond worden. Dan wordt een afscheidsmoment afgesproken.

Oudergesprekken: Als ouder vormt u een onmisbare schakel in de behandeling en het veranderingsproces van uw kind. U kent uw kind het beste en probeert op de best mogelijke manier een goede ouder voor uw kind te zijn. Een goed contact tussen u en de therapeut kan een positieve invloed op de behandeling hebben. Oudergesprekken gedurende de therapie van uw kind zijn bedoeld om u te informeren over het verloop van de therapie. Ik probeer u mee te nemen in de ontwikkeling die uw kind doormaakt in de therapie. In de oudergesprekken is ook ruimte voor uw ervaringen, twijfels, emoties, vragen. Oudergesprekken worden apart gepland, los van de therapiesessies van uw kind. Aan het eind van de therapie zal gevraagd worden of u een evaluatieformulier wilt invullen.