Speltherapie - De Rotonde

Voor wie is Speltherapie?

Speltherapie is bedoeld voor kinderen van ongeveer drie tot twaalf jaar. Of jongvolwassenen die in deze ontwikkelingsfase zitten. Speltherapie kan kinderen helpen die vastlopen in hun emotionele en/of sociale ontwikkeling en soms ook in hun cognitieve ontwikkeling.

Vaak merken ouders of leerkrachten aan het gedrag van het kind, dat hij/zij niet lekker in zijn vel zit. Gedrag zoals: prikkelbaar, huilerig, veel ruzie, teruggetrokken, geen vriendjes, teruglopende schoolprestaties, slecht slapen of nachtmerries. Ook kunnen er allerlei lichamelijke klachten optreden zoals: hoofdpijn, buikpijn, bedplassen of concentratieproblemen.

Als een kind hier langere tijd last van heeft, kan een gezonde ontwikkeling in gevaar komen. Soms is er duidelijkheid waardoor dat komt, soms is het niet zo. Hulp van buitenaf is soms nodig. Speltherapie kan een goede behandelwijze zijn. Bij onder andere de volgende problemen kan speltherapie een goed hulpmiddel zijn voor kinderen:

Sociale problemen:

• moeilijkheden in de omgang met leeftijdgenootjes (o.a niet kunnen samenspelen, pesten, teruggetrokken gedrag)
• moeilijkheden in de omgang met volwassenen ( o.a gedragsproblemen, slecht luisteren)

Emotionele problemen:

• problemen met het uiten van gevoelens
• te weinig zelfvertrouwen
• faalangstig zijn
• een negatief zelfbeeld
• hechtingsproblemen

Traumatische ervaringen:

• verlies van belangrijke personen
• verandering van de thuissituatie of gezinssamenstelling
• mishandeling of daarvan getuige zijn (geweest)
• fysieke, affectieve en geestelijke verwaarlozing
• ziekte en of ziekenhuisopname
• een handicap of psychiatrische problematiek van het kind zelf of gezinsleden
• nare gebeurtenissen zoals een ongeluk of pesten

Spel is de taal van het kind. Voor kinderen is spelen de manier om de wereld te ontdekken, gevoelens te uiten en te verwerken. Speltherapie biedt het kind ruimte en gelegenheid om op een kinderlijke manier problemen of klachten te verwerken. De speltherapeut helpt, steunt en stimuleert het kind hierin.

kasteelhondminion