Speltherapie - De Rotonde

De speltherapeut

Mijn naam is Ina Prins-Tamminga.
Ik ben getrouwd en heb 4 kinderen. Vier jongens van volwassen leeftijd en bijna volwassen leeftijd.  Het ontwikkelingsproces van kinderen/jongeren waarbij de ontwikkeling niet super lekker loopt vindt ik al 30 jaar boeiend. Het leven is een mooi proces van ontwikkelen en veranderen waarin de mens tot veel inzichten komt. Soms loopt dit ontwikkelingsproces niet zo gemakkelijk. Vaak zie je als buitenstaander alleen het gedrag wat het kind laat zien. Ik vind het boeiend om te kijken naar wat eronder zit. En te kijken hoe het kind weer in zijn kracht gezet kan worden. Het kind zelf heeft hier de mogelijkheden voor. Het kind weet ook wat hij wil en wat hij graag verandert ziet zodat zijn ontwikkeling weer lekker loopt. Ik vind het een uitdaging om samen met u en met uw kind te kijken hoe u en uw kind zijn/haar ontwikkeling weer lekker kan laten lopen.

In 1996 heb ik de SPH in Zwolle afgerond. Hierna heb ik veel met kinderen gewerkt. Onder andere op een MKD, KDC en een logeerhuis voor kinderen met een beperking. Ik was daar in de functie van groepsbegeleider. Ik heb hier veel kinderen gezien: kinderen met stoornissen in het autismegebied, kinderen met ADHD/ADD, kinderen met hechtingsproblemen, kinderen met spraak-taalstoornissen, kinderen met een bovengemiddeld en kinderen met een beneden gemiddeld IQ. Alle kinderen zijn uniek, en elk kind heeft zijn eigen verhaal.

Omdat ik kinderen graag persoonlijk verder wilde helpen in hun ontwikkeling en hen wilde helpen met hun specifieke hulpvraag en hun weer in hun kracht wilde zetten heb ik gekozen om de opleiding speltherapie te doen. In december 2012 heb ik de Post-HBO opleiding speltherapie te Amsterdam afgerond. Hierna heb ik werkervaring opgedaan als speltherapeut en ben voor mezelf begonnen. Ik heb thuis een eigen praktijk waar u en uw kind kunnen komen. Ook geef ik nog ambulant speltherapie, dit betekent dat ik bij uw kind op school kan komen als de school dit ook goed vind.

Met regelmaat volg ik na- en bijscholing.
Samen met collega-speltherapeuten doe ik aan intervisie.
Daarnaast houd ik mij aan de beroepscode van de beroepsvereniging: de FVB (Federatie vaktherapeutische beroepen)